Jak to vidíme my

stavba malšovického stadionu

Nový fotbalový stadion v souvislostech

30. Červenec 2022, Jan Čech, 4. místo kandidátky HKN

Stavba multifunkční sportovní arény v Hradci Králové vzbuzuje neustále spoustu emocí. Je všeobecné známé, že stavba nového stadionu byla v Hradci takřka od 90. let evergreenem a zároveň i terčem posměchu. Zastupitelstvo Hradce Králové mělo v průběhu let na stole několik návrhů a je potřeba ocenit, že se po letech dohadování odhodlalo ke stavbě arény, která do Hradce určitě patří.

Osobně se domnívám, že město Hradec má vůči sportovní infrastruktuře velký dluh. Nemáme reprezentativní halu na míčové sporty, zimní stadion se “lepí” postupně dohromady, nevyhovující a nedostačující plavecký bazén a tak bychom mohli pokračovat. je proto správné, že i na tomto poli se konečně pohnuly ledy a město se dočká svého reprezentativního stánku. Samotná stavba se sice prodražila, ovšem vzhledem k okolnostem je to pochopitelná věc a navíc se podařila věc nevídaná - koalice ve spojení s opozicí dojednali při navýšení i pro město výhodné podmínky (mj. zbourání staré tribuny). Hlavním úkolem nového vedení města tak bude zejména dohlédnout na to, aby vše proběhlo tak, jak má. Takhle velkou stavbu město již dlouho nefinacovalo a po zkušenostech s jinými sportovními stavbami, které se musely záhy opravovat (areál na Slavii, hala ve Třebši), je zřejmé, že to nebude snadný úkol. Hodně se také omílalo téma dotace na stadion. Je pravdou, že vedení města to bralo jako hotovou věc a tak to bylo i prezentováno veřejnosti. Dotace obecně je ovšem nenároková a tak nezbyde nic jiného, než tuto nákladnou stavbu zafinancovat ze zdrojů města. Zde naprosto chápu kritiku ze strany opozice, že dané peníze by se daly využít na smysluplnější věci. Nicméně řekněme si na rovinu - která z těch smysluplnějších věcí, o kterých se tolik mluví (Velké náměstí, Benešova třída...) je v takové fázi, že by se mohla v dohledné době realizovat? Finance města jsou v dobrém stavu, nejsme výrazně zadluženi a bez politické odvahy by se v Hradci nic nepostavilo. Věřím tomu, že i největší kritici po dokončení stadionu ocení reprezentativní sportovní prostředí, které vznikne od koupaliště Flošna až po areál na Slavii. Zbývá dát do kupy areál tenisových kurtů (bývalé LTC) a budeme mít v centru Hradce sportovní prostory, za které se rozhodně nemusíme stydět.

V souvislosti s dostavbou stadionu se ovšem vynořily i další otazníky. Vedení města začalo hledat provozovatele stadionu, přičemž zatím nikdo netuší, jaké budou náklady na provoz takovéto arény. Myslím, že nejrozumnějším řešením by bylo domluvit se zde s klubem FC Hradec Králové, který jednak bude stadion využívat nejčastěji, jednak má s provozem sportovních areálů v Hradci zkušenosti. Lze to domluvit třeba na jakousi “zkušební dobu” a po čase si provoz stadionu vyhodnotit. S tím samozřejmě souvisí i otázka prodeje klubu. Jsme téměř poslední město v republice, které si drží 100% podíl v profesionálním fotbalovém klubu. Vzhledem k rostoucím výdajům města je načase reálně hledat partnera pro klub. Hledání se odsouvalo a čekalo se právě na dostavbu stadionu, dnes je již jasné, že stadion stát bude a pro obě strany (klub i město) by bylo nejlepší, najít vhodného a spolehlivého partnera co nejdříve. Otázka, jak velký podíl prodávat a za kolik je namístě. I to bude velký úkol nového vedení města - nastavit smlouvu a fungování s případným novým majitelem klubu tak, aby se zaručila kontinuita a bylo postaráno nejen o profesionální fotbal, ale zejména o mládež.

Rozbalit/sbalit
Benešova třída v Hradci Králové

Speciální plán obnovy i koordinátor: trvale udržitelný rozvoj Benešovy třídy potřebuje specifický přístup

22. Červenec 2022, Jan Faltýnek, lídr kandidátky HKN

Hradec Králové uvízl v minulém století: nejen že není schopen realizovat vize, na kterých má stát jeho budoucnost, ale dnes už nezvládá ani vlastní údržbu. To se projevuje třeba vlekoucí se přípravou rekonstrukce Velkého náměstí nebo problémy, které provázely zahájení stavby fotbalového stadionu. Vůbec nejkřiklavěji se však odráží v chaotickém přístupu k „údržbě“ či pokusech o ucelenou rekonstrukci hradecké Benešovy třídy, nejlidnatější ulice ve východních Čechách.

Benešova třída si svou specifičností, rozsahem a především závažností veřejnému zájmu zaslouží zvláštní pozornost. Pro politické vedení města není z pohledu strategického rozvoje celého Hradce podstatná a tomu odpovídá i faktický nezájem o tuto lokalitu mimo předvolební kampaň.

Trvale udržitelný rozvoj této hradecké části, s jehož plánem by se měli pravidelně seznamovat její obyvatelé, je možné zajistit především uceleným přístupem a sjednocením všech problémů a témat, která by se měla sbíhat na jedno místo.

Benešova třída musí mít propracovaný plán systematické obnovy či údržby, program přehledného trvale udržitelného rozvoje s minimálně třicetiletým výhledem: s jasným finančním, technologickým, stavebním i komunikačním rámcem. Jen tak je možné zajistit, aby tato rozsáhlá a zalidněná lokalita sloužila množství lidí, kteří zde žijí a veřejné služby města si platí.

To by mohla řešit například pozice specializovaného zástupce hradeckého magistrátu, který by naplňování rozvoje Benešovy třídy dlouhodobě sledoval, prosazoval a spojoval různorodost všech nutných opatření, která by její rozvoj zajistila.

Problematika Benešovy třídy je natolik specifická a prostupuje tolik různých odborných problémů najednou, že je třeba, aby se na její rozvoj dohlíželo komplexně, dlouhodobě a nejlépe z jednoho místa. Nejde o žádný další ´úřad´, ale praktickou pomoc zlepšit život na Benešovce. S tím souvisí také cílevědomá, úzká a upřímná komunikace radnice s tamní komisí místní samosprávy.

Vedle toho je zapotřebí dbát o využití příležitostí, které se obyvatelům tohoto hustě osídleného místa nabízejí v jeho okolí.

Třeba rozvoj nedalekého ne zcela využitého potenciálu rozsáhlého lesoparku a dalších lokalit. Tato zbývající zelená místa v okolí Benešovky by měla radnice jednoznačně chránit před další výstavbou, ze které nebudou mít užitek ani obyvatelé stávající ani ti, které by další developerské projekty chtěly přilákat.

Rozbalit/sbalit