Kdo jsme

Hradečtí kantoři a Nestraníci

Podpořte nás v komunálních volbách 23. a 24. září 2022.

Jsme ředitelé všech typů škol, které město zřizuje, o které se má starat a rozvíjet je ve prospěch svých občanů, dětí a rodičů. Každodenně se setkáváme s lidmi všech generací, máme schopnost vyslechnout různorodé názory, zvážit připomínky a zodpovědně rozhodnout. Musíme se orientovat v mnoha oblastech veřejné správy.

Jsme občané milující své město, kteří v něm chtějí zlepšit stav věcí. Máme kompetence k tomu, abychom se zapojili do jeho řízení, máme zkušenosti s legislativou, tvorbou rozpočtů, řízením lidí, evropskými fondy. Již nyní pracujeme v komisích a výborech zastupitelstva.

Proto přicházíme s politickou iniciativou, která bude společně vystupovat pod značkou Hradečtí kantoři a Nestraníci (HKN) a dá rozvoji města Hradce Králové nezbytný, dosud chybějící impuls.

K očekávatelným tématům programu HKN patří promyšlený a ucelený přístup ke kultivaci školství, sportu, kultury a volnočasových aktivit, na něž nahlížíme z perspektivy dlouholetých profesionálů. Přesto nabízíme obyvatelům Hradce Králové komplexní program s řešeními všech oblastí veřejného života: dokážeme zajistit správu zdravého městského rozpočtu, realizaci investic, rozvojových projektů i trvale udržitelný rozvoj města.

Ilustrační obrázek

Naši kandidáti

Mgr. Jan Faltýnek

kandidát číslo 1 Jan Faltýnek

Mgr. Jan Faltýnek

ředitel ZŠ Mandysova
faltynek@kantorihradec.cz

V Hradci jsem se narodil, vyrůstal tady a záleží mi na tom, jak se tady žije a bude žít. Celý život se věnuji sportu, který mě naučil, že tým je víc než jednotlivec. Poznal jsem radost z výhry, ale také nutnost přijmout prohru a poučit se z ní. Myslím, že tyto zkušenosti mohu nabídnout ve službě občanům tohoto města.

Mgr. Bc. Roman Polda

kandidát číslo 2 Roman Polda

Mgr. Bc. Roman Polda

ředitel ZŠ Štefánikova
polda@kantorihradec.cz

Narodil jsem se a žiji ve městě, které je mojí srdeční záležitostí a jehož slušné obyvatele mám rád. Celý život jsem toužil stát se ředitelem sportovní školy zaměřené na lední hokej, kterému jsem se aktivně věnoval 40 let. Můj sen se mi splnil, nesmírně si toho vážím a svoji práci miluji. Jsem ředitelem Základní školy Štefánikova – největší ZŠ v Hradci Králové. Byl jsem také zvolen předsedou Klubu ředitelů ZŠ a pracuji v Komisi místní samosprávy (KMS).

Mgr. Bc. Petr Lehký

kandidát číslo 3 Petr Lehký

Mgr. Bc. Petr Lehký

ředitel ZŠ a MŠ Úprkova
lehky@kantorihradec.cz

V komunální politice jde především o snahu se respektovat a hledat společná řešení pro rozvoj města. Chtěl bych především přispět k výraznému zlepšení komunikace v zastupitelstvu bez stranických a osobních nevraživostí, k prosperitě, trvale udržitelnému rozvoji a ke spokojenému životu všech obyvatel. Mám pocit, že se pomalu ztrácí označení „Salon republiky“. I to je jeden z důvodů proč jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva.

Mgr. Jan Čech

kandidát číslo 4 Jan Čech

Mgr. Jan Čech

ředitel ZŠ a MŠ Nechanice
cech@kantorihradec.cz

Jsem rodilým Hradečákem a jsem na to patřičně hrdý. Není mi lhostejné, jakým směrem se vyvíjí. V komunální politice je nejdůležitější umět se domluvit, a právě tuto schopnost v posledních letech postrádám. Domnívám se, že by nám všem mělo jít zejména o rozkvět a prosperitu našeho města. Jako celoživotní sportovec jsem rád, že mám možnost již 7 let působit ve Sportovní komisi při Magistrátu města Hradec Králové.

Mgr. Bc. František Obr

kandidát číslo 5 František Obr

Mgr. Bc. František Obr

ředitel ZŠ Bezručova
obr@kantorihradec.cz

Narodil jsem se v Hradci Králové. Ke svému rodnému městu mám vřelý vztah a chci přispět k jeho dalšímu rozvoji. Jako učitel a nyní ředitel školy aktivně pracuji s lidmi. Na mé pozici je nejdůležitější umět se vzájemně domluvit a hledat společná řešení. Stejně jako v komunální politice.

Mgr. Miroslav Pozler

kandidát číslo 6 Miroslav Pozler

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel MŠ, Milady Horákové
pozler@kantorihradec.cz

I když jsem tzv. „náplava“, v Hradci Králové se líbí a dobře žije už téměř 40 let. Se zájmem sleduji, jak se město rozvíjí, přibývají nová místa pro trávení volného času. V poslední době se mi však zdá, že se vedení našeho města nedokáže domluvit na společném směru dalšího rozvoje a trochu tápe a přešlapuje na místě. To mě přimělo vstoupit do komunální politiky a stávající stav změnit k lepšímu.

Bc. Jana Koláčková

kandidátka číslo 7 Jana Koláčková

Bc. Jana Koláčková

předsedkyně A-TEAM HK

Pocházím z Hradce Králové z učitelské rodiny a naše město mám velice ráda. Již od svých 15 let pořádám sportovní soutěže a lektoruji volnočasové a sportovní aktivity pro děti, ženy i celé rodiny. Například 5 ročníků třídenního Mistrovství České republiky mažoretkového sportu, Family Day pro zaměstnance Fakultní nemocnice, Dětské dny s A-teamem a další.  Těší mne přispívat k zapojování veřejnosti do aktivního života, přinášet inspiraci a realizovat nové nápady.

Mgr. Veronika Bartoňová

Kandidátka číslo 8 Veronika Bartoňová

Mgr. Veronika Bartoňová

učitelka ZŠ

Jako rodilé Hradečačce mi budoucnost našeho města není lhostejná. Mám k němu silné pouto, stejně jako moji rodiče a jednou snad i moje děti. A právě proto bych ráda, aby žily v moderním, rozvíjejícím se městě, které je plné krásné historie.

Bc. Petra Tichá Márová

Kandidátka číslo 9 Petra Tichá Márová

Bc. Petra Tichá Márová

zástupkyně ředitele MŠ Pohádka

Profesionálně i volnočasově se setkávám s lidmi mnoha věkových i sociálních kategorií. Díky aktivnímu životu a práci pro Hradečany znám slabá místa města, i jeho výhody. Jako matka 3 dětí vím, co v Hradci rodiče potřebují, s čím se setkávají, jaké každodenní věci musí řešit. Díky zkušenosti ze zdravotního a sociálního prostředí znám i potřeby seniorů.

Mgr. Otmar Petyniak

kandidát číslo 10 Otmar Petyniak

Mgr. Otmar Petyniak

vědecký pracovník, geoinformatik

Vždy mě zajímalo město jako celek  – od čistoty prostředí, „uživatelské přívětivosti“, přes dopravní infrastrukturu, architekturu, až po územní plán, rozhodování zastupitelstva... Mám to štěstí, že žiji v Hradci Králové, kde se historicky dařilo moderním přístupům v rozvoji města. Chci pomoci tomu, aby se jen nečerpalo z minulých úspěchů, ale aby se pomocí moderních přístupů zakládalo na úspěchy budoucí. Snažím se řídit myšlenkou, že pokud nejsem s něčím spokojen, je potřeba aktivně pracovat na změně.

Mgr. Jiří Šimek

kandidát číslo 11 Jiří Šimek

Mgr. Jiří Šimek

ředitel ZŠ Habrmanova
simek@kantorihradec.cz

Celý můj osobní a profesní život je spojený s Hradcem Králové. Rád cestuji a odjíždím odpočívat na chalupu, ale do svého města se rád vracím, protože se mi tady dobře žije. Samozřejmě také narážím na věci, které se nelíbí nebo mi chybí a právě to je moje motivace k zapojení se do komunální politiky.

Mgr. Petr Sadílek

kandidát číslo 12 Petr Sadílek

Mgr. Petr Sadílek

ředitel ZŠ a MŠ Josefa Gočára

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

kandidát číslo 13 Rudolf Havelka

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

ředitel Městského muzea v Jaroměři

Mgr. Eduard Hlávka

kandidát číslo 14 Eduard Hlávka

Mgr. Eduard Hlávka

ředitel ZŠ a MŠ Štefcova

Mgr. et Mgr. David Kubíček

kandidát číslo 15 David Kubíček

Mgr. et Mgr. David Kubíček

ředitel ZŠ a MŠ Černilov

Mgr. Vojtěch Horák

kandidát číslo 16 Vojtěch Horák

Mgr. Vojtěch Horák

ředitel DDM Hradec Králové

Bc. Jiří Vlk

kandidát číslo 17 Jiří Vlk

Bc. Jiří Vlk

informatik

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

kandidát číslo 18 Martin Scháněl

PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

ředitel Domova důchodců Černožice

PaedDr. Pavel Svoboda

logo místo fotky člověka

PaedDr. Pavel Svoboda

ředitel MŠ, Speciální ZŠ a Praktické školy Hradec Králové

PaedDr. Miroslav Kudyvejs

logo místo fotky člověka

PaedDr. Miroslav Kudyvejs

emeritní ředitel ZŠ Milady Horákové

Mgr. Michal Marčišin

kandidát číslo 20 Michal Marčišin

Mgr. Michal Marčišin

advokát

Mgr. Josef Fiedler

kandidát číslo 22 Josef Fiedler

Mgr. Josef Fiedler

zástupce ředitele ZŠ Sever

Mgr. Vladimír Bartoš

kandidát číslo 23 Vladimír Bartoš

Mgr. Vladimír Bartoš

zástupce ředitele ZŠ SNP

Mgr. Lucie Pecinová

kandidátka číslo 24 Lucie Pecinová

Mgr. Lucie Pecinová

učitelka ZŠ

Mgr. René Hůlek

kandidát číslo 25 René Hůlek

Mgr. René Hůlek

školní psycholog

MgA. Petr Fiala

kandidát číslo 26 Petr Fiala

MgA. Petr Fiala

ředitel ZUŠ Habrmanova

Mgr. Milan Kučera

kandidát číslo 27 Milan Kučera

Mgr. Milan Kučera

ředitel ZŠ Sever

Ing. Martin Dittrich

kandidát číslo 28 Martin Dittrich

Ing. Martin Dittrich

obchodní ředitel

Mgr. Aleš Páv

logo místo fotky člověka

Mgr. Aleš Páv

emeritní ředitel ZŠ a MŠ Černilov

Mgr. Pavel Hebelka

kandidát číslo 30 Pavel Hebelka

Mgr. Pavel Hebelka

ředitel ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem

Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

logo místo fotky člověka

Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

ředitelka ZŠ a MŠ Hořiněves

Petr Klec

logo místo fotky člověka

Petr Klec

školník

Mgr. Jaroslav Svoboda

logo místo fotky člověka

Mgr. Jaroslav Svoboda

učitel ZŠ, kondiční trenér mládeže Mountfield HK

Natálie Víšková

logo místo fotky člověka

Natálie Víšková

učitelka ZŠ, vedoucí Lions Academy

Mgr. et Mgr. Tatiana Metelková, Ph.D.

logo místo fotky člověka

Mgr. et Mgr. Tatiana Metelková, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro MŠ, ZŠ a MŠ Štefcova

Mgr. Kateřina Flosová

logo místo fotky člověka

Mgr. Kateřina Flosová

učitelka ZŠ

Mgr. Alena Hradílková

logo místo fotky člověka

Mgr. Alena Hradílková

ředitelka ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Kdo nám fandí

Karel Šust

podporovatel Karel Šust

Karel Šust

ředitel ZUŠ Střezina

Jako ředitel ZUŠ Střezina vím, že kolegové, kteří vytvořili HKN jsou schopní, pracovití a čestní. Mají velký zájem a snahu o rozvoj hradeckého školství. Pokud bych sám bydlel v HK, bez váhání bych spojil své jméno s HKN.

Tomáš Martinec

podporovatel HKN Tomáš Martinec

Tomáš Martinec

hlavní trenér HC Mountfield Hradec Králové

Romana Poldu znám mnoho let, spolupracoval jsem s ním v projektu sportovních tříd. Vím, jak mu záleželo a záleží, aby pro děti bylo vždy uděláno maximum možného. Proto vím, že v případě zvolení HKN bude HK v dobrých rukou poctivých lidí.

Mgr. Kateřina Mahlerová

podporovatelka HKN Kateřina Mahlerová

Mgr. Kateřina Mahlerová

bývalá reprezentantka ČR v basketbalu

Když se objevilo nové politické seskupení Hradeckých kantorů a nestraníků byla jsem potěšena, jelikož znám osobně několik kandidátů z profesní sféry, například pana Faltýnka z oblasti vrcholového sportu nebo pana Poldu z oblasti školství. Důvodem proč jim chci vyjádřit podporu je vědomí, že je znám jako čestné, odvážné, férové a úspěšné lidi. A jestliže k tomu přidáme odbornost, dlouholeté zkušenosti z vedení týmů a upřímné odhodlání zlepšovat společenské prostředí, ve kterém se pohybují, stojí tu před námi osobnosti se silným potenciálem, jenž udělají maximum proto, aby naplnily své předvolební sliby a mohly začít zodpovědně pracovat na kvalitě života občanů u nás v Hradci Králové. Do voleb jim přeji mnoho sil, pochopení a štěstí.

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

podporovatel HKN Pavel Horák

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri

Pana Petra Lehkého znám jako skvělého ředitele a výtečného manažera školy. Sám si v komunálních volbách vybírám vždy osobnosti, nikoli politické strany. Věřím, že pan Mgr. Bc. Petr Lehký bude v případě zvolení platným zastupitelem nejen v oblasti školství, ale že dokáže plně pracovat pro blaho a rozkvět našeho krásného města.

Mgr. Roman Drašnar

podporovatel HKN Roman Drašnar

Mgr. Roman Drašnar

starosta, Třebechovice pod Orebem

Dvanáct let působím v Třebechovicích na pozici místostarosty či starosty, ale k Hradci Králové mám velmi silné vazby. Kandidátka HKN je přímo nabita lidmi, kteří jsou nejen odborníky ve školství, ale zároveň jsou velice zkušenými manažery. Léta úspěšně vedou „své veliké firmy“ i s více než stem zaměstnanců. Jsou zde tací kandidáti, kteří by si uměli poradit zdaleka nejen s oblastí školství. Těmto lidem, které tolik znám, prostě věřím.

Mgr. Petr Cvrček

podporovatel HKN Petr Cvrček

Mgr. Petr Cvrček

ředitel ZŠ a MŠ, Nový Hradec Králové

Po 28 letech ve funkci místostarosty a starosty obce Lhota pod Libčany vím, že pro prosazení vhodných a prospěšných projektů, je nutné mít co nejpočetnější zastoupení v zastupitelstvu města a tím mít přímý vliv na realizaci změn, po kterých naše školství již mnoho let volá. Všechny přední kandidáty HKN mnoho let znám a jsou schopni nutné změny analyzovat, pojmenovat je a v konečné fázi je úspěšně realizovat.

Martin Stehno

podporovatel Martin Stehno

Martin Stehno

trenér mládeže Českého hokeje

S mnoha ředitelkami a řediteli základních a mateřských škol se znám již mnoho let z projektu bruslení malých dětí. Všechny jsem poznal jako pracovité, slušné lidi s velkým přehledem. Pokud jim bude umožněno rozhodovat z pozice zastupitelů města o životě v Hradci Králové, nemám strach o budoucnost našeho krásného města.

Mgr. Ondřej Fajfr

podporovatel HKN Ondřej Fajfr

Mgr. Ondřej Fajfr

ředitel ZŠ, M. Horákové, Hradec Králové

Kandidáti HKN jsou pro mne zárukou změn ve městě, se kterým jsem spojil svůj profesní život. Rozhodně jsou to lidé, kteří nebudou váhat poctivě pracovat pro dobro města na soutoku Labe a Orlice. Většina z nich jsou kolegové ředitelé škol a jsem si jistý, že jim na srdci leží blaho nejen hradeckých škol, ale města jako takového. Mají moji plnou podporu, jsou skvělou volbou pro voliče, kteří to myslí s budoucností města opravdu vážně.

PaedDr. Ilona Hojná

podporovatelka HKN Ilona Hojná

PaedDr. Ilona Hojná

ředitelka ZŠ a MŠ, Hradec Králové–Plotiště

Plně podporuji snahu kolegů z HKN a věřím, že v případě úspěchu v komunálních volbách se HK posune většími kroky vpřed. Všechny kolegy, kteří kandidují znám jako pracovité a erudované ředitele škol.

Václav Pilař

podporovatel HKN Václav Pilař

Václav Pilař

fotbalista FC Viktoria Plzeň

Romana Poldu jsem poznal jako svého učitele. Vždy se mi na něm líbila snaha udělat pro nás, žáky vše, abychom se ve škole cítili šťastní a spokojení. Rád vzpomínám, jak s námi jezdil na sportovní soutěže. Domnívám se, že by jeho volba byla dobrou volbou pro Hradec Králové.

Mgr. Jiří Otčenášek

logo místo fotky člověka

Mgr. Jiří Otčenášek

ředitel ZŠ, Hradec Králové–Pouchov

Jelikož pracuji jako ředitel základní školy v Hradci Králové již poměrně dlouho, znám všechny své kolegy velmi dobře. Proto plně podporuji jejich úsilí pracovat z pozic zastupitelů města ve prospěch ještě lepšího nejen školství ve městě, ale i ve všech dalších oblastech. Jejich dosavadní práce související se vzděláváním a výchovou mladé generace je toho dostatečnou zárukou.

Ing. Robin Šimek

podporovatel HKN Robin Šimek

Ing. Robin Šimek

Člen představenstva BICZ a.s.

Ve své profesi mám rád lidi, kteří si umí poradit, dokážou řešit problémy efektivně a hlavně vidí správné řešení. Toto jsou i vlastnosti, kterých si cením na panu Mgr. Petru Lehkém. Líbí se mi také jeho pozitivní myšlení, úcta k tradičním hodnotám a sportovní duch. Za mě je to kombinace vlastností, která bude velkým přínosem v jakékoli roli.

Mgr. Martin Hušek

logo místo fotky člověka

Mgr. Martin Hušek

ředitel ZŠ a MŠ Kukleny

Svým bydlištěm nespadám do Hradce Králové a tak zde nemohu aktivně kandidovat. S kolegy a kolegyněmi, kteří se rozhodli aktivně posunout Hradec Králové vpřed, se pravidelně potkávám a spolupracuji s nimi. Vím, že jsou erudovaní a nezatížení osobními ambicemi. Věřím, že mají potenciál posunout o krok vpřed nejen oblast školství a sportu, ale být nezatíženým koaličním partnerem, který dokáže tlačit správným směrem projekty a rozhodnutí, které budou ku prospěchu obyvatel.

další podporovatele brzy zveřejníme

logo místo fotky člověka

další podporovatele brzy zveřejníme